printvriendelijke versie van deze pagina
e-mail VC Langdorp
voeg VC Langdorp toe aan uw favorieten
website info
papierslag
 
 
*.* VC Langdorp bestaat 50 jaar sinds 2004 *.*
 

In 2004 vierde VC Langdorp haar 50-jarig bestaan. Daarom hebben we een historisch overzicht over de geschiedenis van onze club gemaakt.

Al wie nog informatie, krantenknipsels, foto's, leuke anekdotes, ... heeft over VC Langdorp, mag die altijd doormailen naar info@vclangdorp.be.
Je kan die informatie ook opsturen naar :
Rudy Lemmens
Ruitersstraat 38 - 3201 Langdorp

Foto's vindt je hier

Als er in onderstaande teksten fouten staan, laat het gerust weten info@vclangdorp.be.

*.* Accommodatie *.*
 

In de beginperiode was het terrein van VC Langdorp gelegen recht tegenover het café van Frans Theys. De accommodatie was er echter kleinschalig: er waren kleedkamers, alsook een hokje voor de scheidsrechter. Na de wedstrijd dienden de spelers zich te wassen in ijzeren teiltjes, wat vooral in de winter onaangenaam was. Het veld werd gehuurd van Frans Peeters en Rans Hermans. Omdat de huurprijs gevoelig steeg keek de toenmalige voorzitter Louis Dehond uit naar een geschikte locatie voor de aanleg van een nieuw terrein. Deze plaats vond hij snel, namelijk aan de Gijmelsesteenweg nr 287. Dit stuk grond was gelegen achter café 't Sant. VC Langdorp liet deze kans niet liggen en de grond werd gehuurd. Dit alles gebeurde in 1963.

Er werden kleedkamers, douches en een kleine kantine gebouwd. Later werd er ook nog een materiaalhok bijgebouwd en werden de kleedkamers gemoderniseerd. De grootste ingreep aan de accommodatie kwam er in 1971, toen besloten werd om een grote kantine te bouwen. De nieuwe kantine werd gebouwd door bestuur en spelers. Men kreeg ook de hulp van postmeester Paul Van Rompaey die ook voorzitter was van VC Posthoorn, de voetbalploeg van de postmannen. In die tijd speelde VC Posthoorn zijn thuiswedstrijden op het terrein van VC Langdorp. Vele spelers van VC Posthoorn speelden ook bij VC Langdorp, zodat ook de Posthoorn hielp bij de bouw van de kantine. Nadien plaatste men aan één zijde van het veld een overdekte staanplaats voor de toeschouwers. Begin jaren ‘70 werden er lichtpalen, die men had gekocht van de stad Aarschot, rond het veld gezet. Deze werden later vervangen door oude antennemasten, die men gekocht had van tennisclub Lyra. Enkele jaren later werd er aan de kantine een stuk bijgebouwd waar de keuken, vergaderzaal en 2 extra kleedkamers in ondergebracht werden .

Dankzij subsidies voor infrastructuurwerken van de stad Aarschot konden wij onze infrastructuur elk jaar een beetje vernieuwen.

In 1997 werd er op het terrein voor een nieuwe verlichting gezorgd.

In 2000 werd een neiuwe verwarmingsketel geplaatst

In 2001 werd het dak van onze kantine volledig vernieuwd.

In 2002 werd het electriciteitsnet in onze kantine en aanpalende gebouwen vernieuwd.

In de zomer van 2004 moesten we opnieuw gaan uitbreiden. Twee kleedkamers werden er bijgebouwd. Die zouden we graag gebruiksklaar hebben bij aanvang van het seizoen 2005 – 2006.

Ook de verwarmingstoestellen in de kleedkamers waren dringend aan vervanging toe en dit werd in januari 2005 verwezenlijkt.

Begin januari 2006 werd een nieuwe lichtinstallatie geïnstalleerd. Vanaf het seizoen 2006 - 2007 zouden avondwedstrijden kunnen gespeeld worden.

In juni 2006 werden de toiletten in de kantine volledig vernieuwd.

In mei 2008 werden de oude kleedkamers met de grond gelijkgemaakt. Het nieuwe gebouw bevat 4 nieuwe kleedkamers, 1 kleedkamer voor de scheidsrechter, een opberghok en een kleine kantine. Die waren, dankzij vrijwilligershulp gebruiksklaar bij aanvang van het seizoen 2008 - 2009.

In september 2009 werden er tussen de kantine en de kleedkamers klinkers gelegd. Dankzij de medewerking van meer dan 20 personen werd dit karwei in ongeveer 8 uur afgewerkt.

*.* Structuur en werking *.*
 

Rik Peeters werd als allereerste voorzitter van VC Langdorp aangeduid. Hij zat het allereerste bestuur van de club voor dat als volgt was samengesteld. Een bestuur wordt telkens voor de periode van 1 jaar op de Jaarlijkse Bijzondere Vergadering door stemming verkozen. Het allereerste bestuur was samengesteld uit 12 leden. Deze mensen verdedigden de clubbelangen zeer gedreven en alles wat met voetbal te maken had, lag hun nauw aan het hart. Het feit dat al deze personen hun taak binnen het bestuur ter harte namen was noodzakelijk voor de goede werking van de club. De diverse bestuurstaken zijn altijd nauw uitgezet bij VC Langdorp. Een bestuur kan uiteraard maar op een behoorlijke manier een club leiden als ieder bestuurslid zijn of haar taak zonder bemoeienissen van anderen kan uitvoeren.

De belangrijkste functie in een club is die van voorzitter. VC Langdorp is in zijn bestaan aan de vijfde voorzitter toe. De eerste voorzitter was dus Rik Peeters . Deze werd opgevolgd door Louis Dehond . Beide voorzitters zouden wegens gezondheidsredenen aftreden. Na Louis Dehond nam Willy Schoolmeesters in 1975 de fakkel over. Na een ambtstermijn van ongeveer 20 jaar, werd in 1993 Myriam Weckhuysen gekozen. Zij volgde Willy Schoolmeesters op, nadat deze laatste er mee ophield om zich wat meer met zijn gezin te kunnen bezighouden. In november 2004 werd Myriam Weckhuysen opgevolgd door Rudy Van Nerum. Begin seizoen 2007-2008 nam deze laatste ontslag en werd tot hiertoe nog niet vervangen.

De grootste wijziging die VC Langdorp onderging, was het bekomen van het VZW-statuut. Dit was een initiatief van toenmalig ondervoorzitter Willy Schoolmeesters. Tot deze stap werd besloten om als vereniging naar buiten te kunnen te treden en beter de clubbelangen te kunnen behartigen. Het statuut van VZW werd op 2 september 1974 bekomen.

Sinds 1974 is VC Langdorp dus een VZW (Vereniging Zonder Winstgevend doel). Van 1974 tot begin 2008 zetelden de volgende leden in de beheerraad van de VZW VC Langdorp: Cyriel Vernelen, Myriam Weckhuysen, Marcel Van Roosbroeck, Albert 'Bekke' Luyten, Louis De Hond, René Brems, Paul Van Rompaey, Roger De Busser, Frans Frans, Jozef Janssens, Frans Michiels, Cyriel Michiels, Rik Peeters, Henri Van den Broeck, Theophile Van de Zande, Johan Van Nuffelen, Alfons Van Roosbroeck, Eduard Verlinden, Frans Verlinden, Raymond Verlinden, Frans Vermeulen, Jos Aerts, André Geets, Leo Van Emelen, Albert Hermans, Lucien Denoodt, Guy Dewel, Jozef De Winter, Alex Laeremans, Henriette Coosemans, Julien Vandermeiren, Roger Van Dessel, Rudy Lemmens , André Van Bael , Magda Ceuleers, Jules Delsaerdt, Wim Adriaens, Theo Toremans, Dany Liekens, Erik Hendrickx, Hugo Mechelmans, Paul Goossens, Rigo Verbinnen, Bert Van den Brande, Gie Van den Broeck en Marc Dormaels.

De samenstelling van de huidige vzw:

Voorzitter: vacant - erevoorzitter: Willy Schoolmeesters - ondervoorzitter: Marcel Van Roosbroeck en Hugo Mechelmans - Secretaris: Bert Van den Brande - Penningmeester: Paul Goossens - De bestuursleden zijn: Julien Vandermeiren, Rudy Lemmens, Dany Liekens, Rigo Verbinnen, Theo Toremans en Marc Verbruggen.

Voor de dagelijkse werking van de club te regelen heeft VC Langdorp ook een clubbestuur.

Omdat er aan de start van het seizoen 04-05 niet meer dan vijf bestuursmensen waren werd besloten nieuwe mensen aan te spreken om in het dagelijkse bestuur te komen. Myriam Weckhuysen kon zich niet vinden in de nieuwe ideeën (open boekhouding, takenverdeling...) en besloot ontslag te nemen. Samen met haar namen de andere bestuursleden ook ontslag en zat VC Langdorp van de ene dag op de andere zonder bestuur. Enkel Dany Liekens en Rudy Lemmens bleven over. Dany en Rudy bleven niet bij de pakken zitten en een week later was er een nieuw bestuur. De nieuwkomers waren mensen die deel uitmaakten van de jeugdwerking.

Na negen seizoenen (1996-2005) secretaris te zijn geweest, besliste Rudy Lemmens te stoppen als bestuurslid. Hij blijft als webmaster actief.

Dit bestuur staat los van de beheerraad van de VZW en kan dus zodoende onafhankelijk beslissen. Op dit ogenblik is er geen voorzitter. Hugo Mechelmans is ondervoorzitter. De bestuursleden zijn: secretaris Dany Liekens, penningmeester Paul Goossens. De overige bestuursleden zijn: Rigo Verbinnen, Theo Toremans, Marc Verbruggen en Bart Moeur.

De taken van een bestuur zijn erg verscheiden. Natuurlijk is het financiële aspect telkens weer een van de belangrijkste punten op de agenda van de zitting van het bestuur. Zo is het elk voetbalseizoen weer een hele klus om een budget rond te krijgen. Het bestuur dient ten aanzien van de KBVB ook enkele verplichtingen na te leven. Zo moeten er elk jaar spelerslidgelden betaald worden, extra verzekeringen afgesloten worden en ook moet men minimum 2 scheidsrechters aansluiten. Deze scheidsrechters mogen geen wedstrijden van VC Langdorp fluiten behalve als de aangeduide scheidsrechter niet komt opdagen, wat in de jeugdreeksen nogal eens het geval is...

VC Langdorp beschikt ook over een jeugdbestuur. Dit is samengesteld uit de trainers en afgevaardigden van de jeugdploegen. Dany Liekens is de jeugdsecretaris. Hij is de spreekbuis van het jeugdbestuur ten opzichte van het clubbestuur.

*.* Sportief *.*
 

Tijdens het seizoen 1954-1955 vatte VC Langdorp de competitie aan, onder het stamnummer 5767. Aangezien er toen in de competitiereeksen van de KBVB nog geen afdeling vierde provinciale was, startte het eerste elftal in derde provinciale, provincie Brabant. Het was zeker niet de ambitie om gesters te slaan. Men sloot dat eerste seizoen af met 16 punten. Het bestuur was daarmee tevreden want de spelers hadden allemaal hun uiterste best gedaan. Die spelers heetten Jules Busschots, Alfons Van Tongelen, Frans Andries, Jean Daems, Louis Huysegems, Frans Brems, Edouard en Johannes Wouters, Warre Verlinden, Albert en Jef Eulaerts, Louis Frans, Simon Theys, René Rely en Guillaume Verdonck. Ook werden er scholieren, juniores en reserven ingeschreven. Later kwamen daar nog duiveltjes, preminiemen, miniemen en kadetten bij.
Versterkt met de van Herselt overgekomen Louis Verbeeck eindigden de blauw-witten het tweede kampioenschap op de vierde plaats. Het jaar daarop kwam Theo Moons, oud-speler van Aarschot Sport en Daring Leuven, als speler-trainer erbij en begon er een slechte periode.
De komst van trainer François De Groof en de sterke halfspeler Jef Grandjean zette de zaken weer recht, doch toen trainer Luc Meyermans aan de beurt kwam mocht VC Langdorp al rekenen op een kern van eigen jonge spelers.


Supporters hebben het de blauw-witten misschien ook kwalijk genomen toen de ploeg in 1973 op één punt strandde en naast de titel greep. Op vijf zondagen van het einde van het kampioenschap had VC Langdorp nog zes punten voorsprong maar gaf de titel nog uit handen. 22 Jaar na de eerste competitiewedstrijd werd de eerste kampioenstitel binnengehaald. Tijdens het seizoen 1975-1976 was het eindelijk zo ver: de promotie waar men zolang op hoopte werd afgedwongen. Na drie jaar vertoefd te hebben in tweede provinciale degradeerde de club weer naar derde en uiteindelijk zelfs naar de inmiddels opgerichte vierde provinciale.
Het 3de seizoen 1979-1980 waarin werd gedegradeerd, werd tevens de finale gespeeld van de Beker van Brabant, op en tegen VW Tienen.
Na een 0-0 draw werd er verloren in de penaltyreeks. VCL speelde die wedstrijd met 10 spelers, woonachtig in de Gijmel, Freddy Moreels, Jos Van Thielen, Jan Rely, Jos Luyten, Guido Verbeeck, Berre Luyten, Swakke Luyten, Berre Donckers, Maurice Donckers, Paul Theys. Een mijlpaal in de geschiedenis van de club. Van een stunt gesproken! !!

Er werd nog één keer gepromoveerd naar derde provinciale in 1985-1986 en sinds de degradatie tijdens het seizoen 2001-2002 speelt de club in vierde provinciale. In de loop der jaren heeft VC Langdorp al enkele trainers gehad: Jos Torfs, Eddy Du Tré (seizoen '68-'69), Jos Vandenbergh, Laurent Serneels (seizoen '73-'74) Roger Van Dessel en Jos Michiels, Jos Van de Velde, Cyrille Claessens, Gert Aertgeerts, Peter Verreycken, Luc Hendrickx, Jos Mertens, Jos Luyten, Danny Bracke en Erik Holsbeek. De trainer die VC Langdorp aan de eerste titel hielp, was Roger Van Dessel.

En tijdens het seizoen 1986 -1987 werd er een jeugdbestuur opgericht. Momenteel heeft elke jeugdploeg een eigen trainer. De eerste echte Langdorpse jeugdcoach was Jos Van Thielen . Deze was later nog trainer bij derdeklasser KVO Aarschot.

Het seizoen '11-'12 speelt VC Langdorp voor de 2de maal in haar geschiedenis kampioen. Met een voorsprong van 15 punten wordt de titel gevierd op de 25ste speeldag. Op verplaatsing werden alle wedstrijden winnend afgesloten. Trainer Dirk Van den Bergh was de architect van deze kampioenenploeg.

In de loop van dit kampioenenjaar werd er een volledig nieuw jeugdbestuur op poten gezet. En om het seizoen nog wat meer glans te geven werden ook onze u12 (1ste jaars miniemen) kampioen.

Naast alle wedstrijden uit de competitie en de derby's die daarmee gepaard gaan, zijn de meest in het oog springende wedstrijden die in het kader van de Beker van Groot-Aarschot. Met deze competitie ging men in de jaren 70 van start. Het was toen een jaarlijks zomertornooi tijdens de voorbereiding. Deelnemende ploegen waren: VC Langdorp , Aarschot Sport , Ourodenberg Sport , Rillaar Sport , FC Rillaar, Wolfsdonk , Gelrode en KO Begijnendijk . Enkele jaren geleden namen er aan de Beker van Aarschot nog slechts 5 ploegen deel: KVC Langdorp, KVO Aarschot, FC Rillaar Sport, Wolfsdonk Sport en VV Gelrode , vandaag de dag nog 3 ploegen, KVC Langdorp, SC Aarschot en RWL Sport, zodanig dat de luister van dit tornooi een beetje is verloren gegaan.

 
 
 
 
 
   
Zij verlieten ons...
Albert (Bekke) Luyten (1933-2007) Philip Luyten (1968-2010)
Rudy Van Hoof (1960-2011) Marcel Van Roosbroeck (1937-2013)
Tamara Van der Borght (1974-2013) Paul 'Polle' Goossens (1958-2022)
 
Last update : 4-05-2023 17:21
© VC LANGDORP VZW 2005